AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

literaire kring

UTOPIA
Inleider Wil Derkse
dinsdag 19 september 2017
Haardkamer - 14.00 UUR
(Let op, afwijkende tijd)
 

Het seizoen 2016 – 2017 sloten we af met de bespreking van Zonen en Minnaars van D.H. Lawrence. Marjan de Wolff slaagde erin ons veel interessante details uit deze parel van de Engelse literatuur te laten ontdekken.

We beginnen het nieuwe seizoen met Utopia van Thomas More. Het boek kreeg in 2016 de nodige aandacht, het was 500 jaar geleden dat het boek was verschenen. Het alom bekende begrip utopie is nauw verbonden met dit boek dat in het Latijn (Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia) bij de Leuvense drukker Dirk Martens zijn eerste druk beleefde. De eerste Nederlandse vertaling verscheen pas in 1533 bij de Antwerpse uitgever Hans de Laet.

Het boek dat je zowel als novelle of als politieke verhandeling kan typeren, valt in twee delen uiteen. Het eerste deel is een kritiek op de corrupte Engelse samenleving van het begin van de zestiende eeuw. Het tweede deel stelt daar de ideale samenleving van het fictieve eiland Utopia tegenover. Die wordt gekenmerkt door een mix van totalitaire en democratische elementen . Luxe en overheersing zijn er niet, net zo min als het privé bezit van land. De humanist en staatsman More schreef het als sociale satire en niet als een in de praktijk toepasbaar model.

Maar het werk blijft onze aandacht trekken, in 2008 verscheen er weer een nieuwe Nederlandse vertaling. Thomas More (1478 – 1535) besloot om niet de eed van trouw te zweren aan Hendrik VIII als hoofd van de katholieke kerk van Engeland (wat natuurlijk samenhing met zijn door Rome niet goedgekeurde scheidingsprocedure van zijn eerste vrouw). Dat resulteerde in zijn dood op het schavot.

Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen, dan graag aanmelden via literairekring@ag-eindhoven.nl.

Rob Westra