AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nieuwe Leden Tafels

Elk jaar wordt er een aantal Nieuwe Leden Tafels georganiseerd. Het doel is nieuwe leden vertrouwd te maken met het AG. Een Tafel is een groep van ca. 15 nieuwe leden die doorgaans een tiental keren in een maandelijkse bijeenkomst (op een vaste dag) bij elkaar komt. Men begint rond borreltijd en eindigt ca. 20.00 uur. Twee leden begeleiden de Tafel. Vertegenwoordigers van diverse AG-activiteiten worden uitgenodigd iets te vertellen over hun activiteit. De deelnemers aan de Tafel houden bij toerbeurt een praatje over een zelf te kiezen onderwerp. Gebleken is dat de Tafel op een informele en gezellige manier helpt andere leden en het AG te leren kennen.
Nieuwe leden krijgen een uitnodiging om aan een Tafel deel te nemen.

Lydia Herremans
Rob Herremans

Jet Ruigendijk
Engel Hoefgeest

 

NLT Bijeenkomsten 2017 - 2018

NLT 16-3:
4e woensdag:
spreker:NLT 17-1:
3e maandag:
spreker:
spreker:
27 septemberRolf Treep en
Max van der Zwet
21 augustusPiet van Elswijk
Frans Kools
  
  18 septemberLiesbeth Schreuder
Henk Zeegers
  
  16 oktoberFrans van den Berg  
  20 novemberLoek v.d. Borgt  
  18 december?Jet Ruigendijk  

COMMISSIE

Addie
Addie de Fluitercoördinatorzie ledenlijst
Contactadres:NieuweLedenTafel@ag-eindhoven.nl