AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nieuwe Leden Tafels

Om nieuwe leden vertrouwd te maken met het AG en te laten ervaren wat het voordeel is van het lidmaatschap van het AG organiseert het Academisch Genootschap de ‘Nieuwe Leden Tafel’.

 

De Nieuwe Leden Tafel

Tijdens een Nieuwe Leden Tafel komen 10 tot 15 nieuwe leden bijeen om kennis te maken met elkaar en met de activiteiten die het AG te bieden heeft. Een Nieuwe Leden Tafel komt gedurende een jaar maandelijks bijeen. De Tafel wordt begeleid door twee leden die al langer lid zijn van het AG. Deze leden zijn bekend met alle mogelijkheden en activiteiten die het AG te bieden heeft en kunnen al uw vragen beantwoorden.

 

Verloop van de Nieuwe Leden Tafels

De deelnemers van een Nieuwe Leden Tafel verzamelen zich rond 17.30 uur in de sociëteit voor een drankje. Rond 18.30 uur begeeft men zich naar een van de vergaderzalen. Daar wordt door de deelnemers bij toerbeurt een praatje of presentatie van ongeveer dertig minuten over een zelf te kiezen onderwerp gehouden. Vervolgens wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt onder veelal geanimeerde gesprekken.

 

Als nieuw lid van het AG wordt u automatisch uitgenodigd voor een Nieuwe Leden Tafel.

 

Uitleg over de activiteiten

Af en toe geeft een commissielid van een van de vele activiteiten - bijvoorbeeld de filosofiecommissie - een korte uitleg over de inhoud en de mogelijkheden hiervan. U kunt als nieuw lid dan ook direct terecht met eventuele vragen over de desbetreffende activiteit en u leert veel mensen kennen uit alle geledingen.

 

 

Door op de afbeeldingen te klikken krijgt u meer informatie over de Nieuwe Leden Tafels.

Lydia Herremans
Rob Herremans

Jet Ruigendijk
Engel Hoefgeest

Ineke Gaillard
Lex Matthijsen

 

NLT Bijeenkomsten 2017 - 2018

NLT 16-3:
maandag:
spreker:NLT 17-1:
3e maandag:
spreker:

NLT 17-2:

1e woensdag

spreker:
23 oktoberRolf Treep21 augustusPiet van Elswijk
Frans Kools
  
  18 septemberLiesbeth Schreuder
Henk Zeegers
  
  16 oktoberFrans van den Berg
Henk Zeegers
  
  20 novemberLoek v.d. Borgt 1 november Rob Westra
  18 decembervervallen 13 december 
   15 januariJet Ruigendijk
Rolf Treep
10 januari 
   

7 februari 
   

7 maart 
   

4 april 
   

2? mei 
   

6 juni 
   

4? juli 

COMMISSIE

Nel
Nel van der Vlietcoördinatorzie ledenlijst
Contactadres:NieuweLedenTafel@ag-eindhoven.nl