AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Ledenborrel

Kim Muis, Kimono

 

Donderdag 7 september 2017
LEDENBORREL 
17.30 uur

Wilt u aansluitend deelnemen aan het Oosters buffet?

Meldt u zich dan aan via de knop 'aanmelden voor leden'


De eerste Ledenborrel van het nieuwe verenigingsjaar.
Onze voorzitter, Rolf Treep, zal het AG-jaar openen.
De nieuwe expositie is van de hand van Kim Muis en zal door Liesbeth Schreuder, op de ons bekende wijze, worden ingeleid.

Wij hopen heel veel leden te verwelkomen en samen met u te genieten van een heerlijk Oosters buffet.
De prijs van dit buffet bedraagt € 22,50.  

Reserveren voor het Oosters buffet kan via bovenstaande knop tot woensdag 6 september, 12.00 uur. 

Resultaten enquête

In de afgelopen maanden is geëxperimenteerd met een ander aanbod van de maaltijd aansluitend op de maandelijkse ledenborrel. Vijf keer is na de ledenborrel een standaardmaaltijd aangeboden voor € 18,50. Om een beeld te krijgen van het oordeel van de deelnemers, is bij de ledenborrel van juni een korte enquête gehouden. Daaruit kwam het volgende beeld naar voren.

Over de prijs van €18,50 was een kleine meerderheid van de respondenten tevreden; een substantiële minderheid was echter minder of niet tevreden. Een verklaring daarvoor kan gevonden worden in de respons op een vraag naar de beleving van de kwaliteit van de maaltijd. Over de kwaliteit oordeelde men wisselend. Iets meer dan de helft van de respondenten was redelijk tevreden, maar een aanzienlijke minderheid wat minder. Door enkele ‘vaste klanten’ werd opgemerkt dat de vraag naar de kwaliteit wat moeilijk eenduidig te beantwoorden was, omdat deze niet als constant werd ervaren over de maanden van de proefperiode.

Tenslotte werd gevraagd hoe men dacht over een terugkeer naar het gebruikelijke aanbod van het tweegangenmenu voor de prijs van € 22,50. Bijna tweederde van de respondenten oordeelde daarover positief. Op basis van deze uitkomst, in samenhang met de respons op de andere vragen, is besloten om met ingang van het nieuwe verenigingsjaar terug te keren naar het eerder gebruikelijke tweegangenmenu.